ÅRSTADS mycket tillfälliga KONSTHALL

Besök:
Rosavägen 2, Årstad

Postadress:
c/o Urbane Guerilla/Leif Haglund
Klockarevägen 10
311 97 Falkenberg

Vänförening:
Kulturföreningen Årstads konsthall