Ur och skur - konst på andra(s) ställen 2021

Kyrkan i Årstad tronar högst upp på åsen och syns långt, framför allt om man kommer från väster eller öster. Den syns också väl från byns två delar: Den gamla, västra delen där vi har lagt konstslingan och den nya, östra delen.

Den nya delen av byn ligger på jordbruksmark. Plötsligt byggdes villor och anlades gator, två villagator med namn efter en kyrkomusiker, Maria Norbü. Hon ligger begravd väster om kyrkan och gav förstås även namn åt den andra gatan: Organistvägen.

I den nyare bydelen finns  hyreslägenheter, föräldradrivet dagis och lekplats. Tre obebyggda kommunala villatomter har stått länge, men nyligen såldes en av dem och det ska byggas. Det var annars länge sedan något byggdes i Årstad, runt trettio år sedan (tror jag).