Detta lilla modeord - men ändå

Ett av våra mål med Årstads Mycket Tillfälliga Konsthall är att erbjuda konst även i utrymmet mellan städerna. Förra årets utställning lockade ovana konstbesökare, barnfamiljer på utflykt, erfarna konstadministratörer, grannar i Årstad, städernas galleribesökare, konstnärer och ett antal andra kategorier.

I år har vi målet att göra Årstads invånare ännu mer delaktiga. Det passar förstås olika konstverk och olika konstnärer olika bra och vi som arrangörer är medvetna om detta.

En enkel modell som kan passa de flesta ser ut så här: Konstnären presenterar sitt verk före byggandet eller efter att det är klart för de personer som bor närmast verket. Samtalet dokumenteras i någon form. En eller flera närboende får sedan i uppdrag att se till verket lite extra under utställningstiden – som en barnvakt. Efter utställningen kan man tänka sig en utvärderande intervju, ytterligare ett samtal konstnär – granne eller något annat som avslutar.