Konstverksplatser

Vi ser gärna konstverk utomhus och tipsar här om några bra platser. Besökarna leds antingen i en slinga eller får en karta, och vi har ett koncept för att ledsaga besökarna med skyltar. Listan är preliminär och platser kan falla bort av olika skäl.

I SJÄLVA BYN

Utanför kyrkomuren – Nya Byn

Ett stort utrymme fullt med gräs och sly. Får klippas och röjas. Passar för det som ska ta plats och kan ta plats. Muren mot kyrkans område ger en speciell karaktär och området sluttar mot öster och den nya delen av byn.

 

Hjalmars övergivna tomt

En svag aning om en gammal husgrund, nu full av sly. Framför den en stor villatomt med oklippt gräs, mitt i byn. Läs mer om Hjalmar Valdemar Larsson – mannen som byggde Årstad bland länkar till vänster.

 

Inger-Lenas trädgård

Utanför det gula huset från 1930? 1940-talet på Solgårdsvägen gick förr landsvägen. Landsvägsbussen passerar fortfarande 5-6 gånger per dag, skoltider, rakt genom byn just här. I hennes trädgård kommer konstverken att konkurrera med växtligheten. Det ser vi fram mot.

 

Östra infarten

inramas av två skyddande trädridåer, två små vallar mot Hebergsvägen. Där vore det fint med något …  som visar att en utställning finns där bakom. Nära vägen får dock inget konstverk placeras.

Utmed väg 150

När man kör mot Årstad från Falkenberg stiger vägen upp mot byn. Till höger om byn ligger en remsa med ekar, planterade i rader för att vara ljudskydd. Nu är et nyröjt och gallrat och påminner om en parkyta. Öppet för konstverk, Möjligen kan man dra el, men inga tyngre maskiner in där.

Erlings uthusvägg

Det är en förtjusande historia som vi gärna berättar! Jag hade hälsat på hos Erling för första gången för att fråga en sak om byn, eftersom han har bott här länge. Sen gick det nån dag och han kom och knackade på: Ni får gärna använda min vägg för konst. Och då kan ju jag ställa ut traktorn och motorcyklarna samtidigt!, sa han.  Så nu är vi Årstads Mycket Tillfälliga Konsthall och Motor.

Erlings lada blir i så fall ett av de få ställena där vi kan hänga bildkonst men utomhus, på nåt sätt … År 2021 använde vi väggen som rookie-vägg för den unga och oetablerade generationen.

 

Kommunens stora slyområde

Obrukat, igenväxt, en gång med kommunala utbyggnadsplaner, för 900 år sedan gårdstomter och under 1700-talet gårdar under den stora markägaren. Nu hjortarnas och fåglarnas. Två närboende har annekterat en smula … och röjt och klippt gräset. Gott om plats för konstverk men kanske behövs spänger. Det ordnar vi. Liksom tidsödande grässlagning. Det blir grönt, högt och snårigt under växtsäsongen.

 

Vår lilla extrabit

En platt, intetsägande klippt gräsmatta på cirka 15 kvadrat, inramad av trista Gunnebostaket och ris, granne med två villatomter. Men fin ändå. Möjlig att dra el till.

 

I NÄRMASTE SKOGSOMRÅDEN

På några hundra meters avstånd finns välbesökta skogsdungar i helt olika skogsmiljöer samt en gräsyta. Man kommer tyvärr dit genom att från mejeriet korsa väg 150. Vi har 2020 använt den ena skogsdungen för konstverk, och publiken var förtjust.

Granskogen

Liten granbit med gräs under granar på en sida om en grusväg + Planterad granskog med en fjädrande barrmatta och inte så mycket växtlighet utom rejäla granar. Finns även gläntor och öppnare platser bland granarna och gott om plats.

Bokskogen

Öppen bokskogsplätt med rejäla bokar och fjädrande lövmatta under. Stenar och klippblock.

Utanför bokskogen

En rejäl gräsyta, besökt av vildsvin med plats för allt möjligt som är grissäkert.

Det finns fler platser !