Ur och skur - konst på andra(s) ställen 2021

Utanför kyrkomuren – Nya Byn

Ett stort utrymme fullt med gräs och sly. Får klippas och röjas. Passar för det som ska ta plats och kan ta plats. Muren mot kyrkans område ger en speciell karaktär och området sluttar mot öster och den nya delen av byn.

 

Hjalmars övergivna tomt

En svag aning om en gammal husgrund, nu full av sly. Framför den en stor villatomt med oklippt gräs, mitt i byn. Läs mer om Hjalmar Valdemar Larsson – mannen som byggde Årstad bland länkar till vänster. PAXAD!

 

Inger-Lenas och Klas prydliga trädgård

Utanför det gula huset från 1930? 1940-talet på Solgårdsvägen gick förr landsvägen. Landsvägsbussen passerar fortfarande 5-6 gånger per dag, skoltider, rakt genom byn just här. I hennes trädgård kommer konstverken att konkurrera med växtligheten. Det ser vi fram mot.

 

ÖSTRA INFARTEN TILL BYN

inramas av två skyddande trädridåer, två små vallar mot Hebergsvägen. Där vore det fint med något …  som visar att en utställning finns där bakom. PAXAD!

 

Erlings uthusvägg

Det är en förtjusande historia som vi gärna berättar! Jag hade hälsat på hos Erling för första gången för att fråga en sak om byn, eftersom han har bott här länge. Sen gick det nån dag och han kom och knackade på: Ni får gärna använda min vägg för konst. Och då kan ju jag ställa ut traktorn och motorcyklarna samtidigt!, sa han.  Så nu är vi Årstads Mycket Tillfälliga Konsthall och Motor.

Erlings lada blir i så fall ett av de få ställena där vi kan hänga bildkonst men utomhus, på nått sätt …

Just nu, 31 mars, funderar vi på om det skulle kunna bli en rookie-vägg för den unga och oetablerade generationen. Ärligt talat ligger Erlings uthus en smula utanför (eller: inuti) den tänka promenadslingan, men just därför kunde den kanske få vara lite särskild?

 

Kommunens stora slyområde

Obrukat, igenväxt, en gång med kommunala utbyggnadsplaner, för 900 år sedan gårdstomter och under 1700-talet gårdar under den stora markägaren. Nu hjortarnas och fåglarnas. Två närboende har annekterat en smula … och röjt och klippt gräset. Gott om plats för konstverk men möjligen behövs spänger. Det ordnar vi. DELVIS PAXAD, MEN DEN ÄR STOR OCH DET FINNS GOTT OM UTRYMME.

 

Vår lilla extrabit

En platt, intetsägande klippt gräsmatta på cirka 15 kvadrat, inramad av trista Gunnebostaket och ris, granne med två villatomter. Men fin ändå.

 

Det finns fler platser !

STÖRRE BILD