Sigill

Nils Anderssons sigill med hans namn stavat på latin:  Nicolaus Anders son.

Nils Andersson var sognepräst i Årstad vid 1400-talets början och det är hans sigill som är bevarat och återfinns i ett danskt bokverk – för Årstad var ju danskt. Bilden föreställer en nattvardskalk.