Mitt i byn - Solgården

Mitt i byn

… ligger en tom jättefastighet, Solgården.

Hallands Nyheter 2014:

 

”Behandlingshem öppnar i Årstad

FalkenbergSolgården i Årstad utanför Falkenberg har varit nedlagd i snart två år. Men nästa år öppnar den privata vårdkoncernen Humana ett behandlingshem i fastigheten.

 

Solgården har under senare år drivits av Statens Institutionsstyrelse (SIS) som ett akut- och utredningshem med tvångsvård av unga flickor. Men kring årsskiftet 2012-2013 avvecklades verksamheten i Årstad och samlokaliserades med annan verksamhet i Örkelljunga i Skåne.

Sedan dess har lokalerna varit tomma.

Men i våras sålde staten, som ägde Solgården genom sitt bolag Specialfastigheter AB, fastigheten för 2,3 miljoner kronor. Köpare var den privata vård- och omsorgskoncernen Humana.

– Vi räknar med att snart vara klara med vilken verksamhet vi ska ha i Årstad. Det lutar åt ett behandlingshem för pojkar. Jag räknar med att vi i början av nästa år ska kunna informera och bjuda in grannarna för att presentera vår verksamhet, säger Helena Wretman, biträdande divisionschef på Humana.

Det kommer med andra ord att bli ett så kallat hvb-hem, hem för vård och boende, där kommuner köper behandlingsplatser för ungdomar med social problematik. Humana räknar med att ungefär 30 personer kommer att jobba på behandlingshemmet, som döps om till Susedalen.

Helena Wretman påpekar samtidigt att det inte kommer att vara en tvångsvård som hos Statens institutionsstyrelse, utan en behandling som vilar på frivillig grund enligt socialtjänstlagen.

De exakta detaljerna är alltså inte helt fastlagda, och innan tillstånd och ombyggnader är klara så lär det dröja ett antal månader. En trolig start för verksamheten beräknas till sommaren 2015.

Gamla institutionsbyggnader på landsbygden brukar vara svåra att sälja, men i det här fallet gick det ändå att någorlunda snabbt hitta en ny intressent som dessutom vill utnyttja fastigheten för en verksamhet som liknar den tidigare.

En gång i världen var Solgården ålderdomshem och under en kortare tid förläggning för asylsökande. Och 1992 öppnades sedan ett ungdomshem i lokalerna, speciellt inriktat på tonårsflickor med psykosocial problematik, missbruk och kriminalitet.”

Därefter blev det 2016 och Solgården, omdöpt till Susedalen, blev bland annat plats för ensamkommande. Och nu står det tomt.  Jag undersöker om vi kan få låna det för sovplatser till arbetande konstnärer i sommar…