Tidsplan

April och framåt:

Flygblad med info till alla hushåll i Årstad – så de vet vad som ska hända

Kontrakt till konstnärer

 

Maj:

Presentation av två konstnärer per vecka i sociala medier fram till öppning.

 

Sista veckan i juni:

Allt tryck klart för produktion:

Affischer

Kataloglayout med bilder: Förutsätter alla uppgifter klara från konstnärerna!

 

Deadline för uppförandet av verken fredag 16 juli.

 

Öppet lördag 17 juli – söndag 1 augusti. Mejeriet med vissa verk öppet 11 – 17 + enkelt fik + enkel toalettvagn.

Kvällsöppet onsdagar 17 – 19 om vädret är fint.

 

Om restriktionerna fortsätter blir det tyvärr ingen traditionell vernissage.

2 augusti och därefter: nedtagning av verk