Valresultat och andra Årstadssiffror

Valresultat Riksdagsvalet 2018:

Årstads VALDISTRIKT hade 1729 invånare – vilket är en förändring med +5.0% från 2010. Distriktet omfattar byn och omgivande landsbygd och sträcker sig från jordbruksslätten i Heberg till skogen i Hylte.

Jämfört med riket har distriktet en genomsnittlig åldersfördelning. Av de som bor här har 14% utländsk bakgrund och andelen sysselsatta i arbete är 84% – vilket är nära genomsnittet i landet.

Slutresultat: Valdeltagande: 83,2% Antal röster: 1 034 Antal ogiltiga röster: 13

SD 26,2

S  19,2

C  18,6

M  15,7

KD  9,0

V   3,7

L   3,1

MP  3,0

FI  0,2

ÖVRIGA  1,3

SD  267 personer

S    196 personer

C    190 personer

M    160 personer

KD   92 personer

V      38 personer

L      32 personer

MP   31 personer

FI    2 personer

ÖVRIGA 13 personer

ANDRA ÅRSTADSSIFFROR obs från olika år, gäller tätorten

Ålder 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31
0 år – 18 år 102 105 97 78
19 år – 65 år 167 172 169 168
66 år – 117 år 43 47 43 32

Den relativt stora nedgången i åldersgruppen 0-18 år tror jag beror på antalet ensamkommande. I Årstad fanns en institution som genom åren har använts bland annat som ålderdomshem,  ”hem för vanartiga flickor”, HVB-hem och bostad för ensamkommande. Nu står det tomt.

 

Civilstånd 2019-12-31
Ogifta 157
Gifta 95
Skilda 23

 

Ålder per kön (2019-12-31) Män Kvinnor
0 år – 18 år 42 36
19 år – 65 år 85 83
66 år – 117 år 19 13

 

Kön  2019-12-31
Män 146
Kvinnor 132

 

Pendling 2018 Nattbefolkning
Arbetsplats saknas 169
Halmstad 18
Falkenberg 102
Varberg 14

Med nattbefolkning menas den som arbetar (någonstans) och bor i Årstad.

2018 års Dagbefolkning ( som bor någonstans men arbetar i Årstad) var 70 personer.

 

Yrkesställning (2018) Nattbefolkning
Saknar kontrolluppgift 136
Sjömän
Övriga anställda 158
Företagare 13