Varför är inte Årstad en stad?

Vad som är en stad kan diskuteras, men de orter som betecknas som stad fick särskilda stadsprivilegier under tidig medeltid.

Det vikingatida samhället Birka på ön Björkö i Mälaren anlades cirka år 750 och övergavs sedan runt år 975. Till de äldsta städerna i det då egentliga Sverige räknas Sigtuna som grundades på 980–talet. Därefter på 1000–talet grundades Skara och Lödöse. Under sent 1100–tal grundades Visby och tidigt på 1200–talet Söderköping och Kalmar. Sedan följde Arboga, Nyköping, Stockholm, Örebro och Jönköping.

Det är framför allt fyra orsaker till uppkomsten av städer men där alla har det gemensamt att det bedrevs handel i dessa miljöer. Orsakerna för placering kunde vara:

  1. Kring en borg
  2. Vid en å eller flodmynning
  3. Som en kuststad
  4. Där viktiga vägar möttes och där kyrkan redan hade en central ställning.

Punkt 4 stämmer på Årstad men kanske hade Aerstath, som det hette, alltför mycket konkurrens av Falkenberg eller kanske Vessigebro, 7 km bort, där det fanns ett vad där man kunde ta sig över Ätran. Och fanns det någon handelsplats i Aerstath?

Krigszon

Ätrans dalgång var i flera hundra år en krigszon då Danmark och Sverige under medeltiden slogs om de stora naturtillgångar som fanns i området. I form av stora betesmarker som gjorde att man kunde producera animaliska produkter som, skinn, smör, ost och talg. Först när Halland blev svenskt 1645 lugnade stridigheterna ner sig.
Konflikter har även uppstått internt när det gäller nyttjandet av ån. Till exempel om laxfisket, kraftverken och flottningen.

Utmed Ätran gick den under tusentals år använda hålvägen Ätrastigen eller Redvägen, kring vilka många av medeltidens slag ofta stod mellan svenskar och danskar.

Under 1300-talet var Ätran vid flera tillfällen riksgräns. Det är inte långt till Ätran från Årstad, ungefär 7 km.

(efter Anders Dybelius, Vertikals)