Konst hos alla -22

HANNAH STREEFKERK

 Titel: Lavar 1-5

Global uppvärmning och klimatkris. Vad kan man göra för att nå målet, en hållbar värld? Det är en vilsen och kanske naiv fråga som leder till oändligt komplicerade svar. Hannah Streefkerk tar itu med invecklade samspel genom att använda långsamma hantverkstekniker som broderi i verken Lavar 1-5. De är monterade på glasskiva i enkla ramar som är återanvända eller inköpta på second hand, allt i enlighet med att göra så liten klimatpåverkan som möjligt.

Begreppet hållbarhet påverkar även konsten. Och konsten kan påverka vår syn på omvärlden. Lavarna i broderierna är en svamp och en alg i symbios – en del kan inte existera utan den andra. Denna symbiotiska relation vill konstnären översätta och förstora till vårt samhälle och vår relation till naturen: Vi borde leva mer i symbios med varandra och naturen.

Mottagarna av verken tycker om färgerna och uppskattar hantverket mycket. Så mycket noggrant arbete! De har placerat konstverket i vardagsrummet bredvid teven, på toaletten eller i hallen. Det är inte att vara respektlös. Det är i vardagen som förändring sker, och Hannah Streefkerks diskreta, långsamma broderier är viktiga överallt i Årstads härad och säger att varje handling spelar roll.

BIO

Hannah Streefkerk (1973) kommer ursprungligen från Nederländerna och bor nu utanför Alingsås. Hon är utbildad på Konstakademien i Maastricht och i Groningen. I sitt konstnärliga arbete återkommer hon ofta till tidskrävande hantverkstekniker. Hon vill genom detta utforska hur hon själv och vi alla ser eller undviker att se på vår omgivning.

Hennes installationer jämte olika land-art projekt fungerar som starka bilder för det kollektiva ansvar vi alla delar för vår natur och vår miljö. Hon tar sig tid att i konstverk laga ett trasigt löv med broderistygn när världen står i brand och miljökatastroferna avlöser varandra. Hon gör det, för att varje handling spelar roll.

 

Mer om Hannah Streefkerk:

https://hannahstreefkerk.viewbook.com/

https://www.instagram.com/hannah_streefkerk/

Bilder från hemmen de placerats i och bilder från utställningen i konsthallen.