Konstutställning i en mycket liten by

Välkommen till
Ur och skur – Konst på andra(s) ställen 2021.

Vad får man egentligen göra på andras ställen? I sommar tar konstnärerna intryck av Årstad när de utomhus bygger sina verk på platser som är någon annans. 

Konceptuell konst, inkluderande konst och interventioner är aktuella termer i sammanhanget.

Kortfattade skyltar berättar utmed utställningsslingan om en mycket liten by som alltid har legat där och alltid kommer att finnas kvar på samma sätt.
Tror man ibland.

I själva verket har allt alltid förändrats: byggnaderna, människorna, landskapet.

Är du en del av naturen? Kanske känns det inte så när du öppnar datorn och stänger dörren till bilen. Men allt du gör påverkar naturen omkring dig. I Årstad har landskapet påverkats av människor under mycket lång tid, och nu är det din tid.

Men är det verkligen dina platser och ställen?

Vad är Årstad känt för? Beror på vem du frågar. En imponerande stenkyrka, en stor domarring och en gammal stuga, Bålastugan. Och kanske Årstadrakan?

På väg 150, strax efter rondellen över motorvägen och mot Torup, finns en kilometer uppmätt och markerad. Där har det anordnats hastighetstävlingar med flygande start. Det går inte längre. Efter att rondellen byggdes, försvann en del av den sträcka som fordonen behövde för att accelerera eller bromsa.

Årstadsborna vet i alla fall att det fortfarande körs snabbt på väg 150. Vägen upp mot Årstad är mycket drabbad av viltolyckor.

HISTORIA

Nu är du i Årstad, Halland, Sverige. Det har inte alltid sett ut så här.

De flesta byggnader som nu står i Årstad är byggda under 1900-talet. Väster om kyrkan på åsen med utsikt mot Falkenberg ligger flera hus byggda under 1930- och 1940-talen. Några få närmare kyrkan är mer än hundra år. Öster om kyrkan, mot inlandet och runt två innergator, ligger en grupp villor som alla är byggda på 1980-talet. Utmed Blixtorpsvägen ligger några äldre hus.

Kyrkan är byggd på 1890-talet och ersatte då en mycket äldre kyrka som har legat på platsen sedan 1100-talet. Det visar att människor i tusen år har rört sig utmed åsen. Några stannade på platsen och det blev en by, Aerstath. Från medeltiden var alltså Årstad en egen socken.

I perioder var Ätran, sju kilometer bort, gränsen emellan Danmark och Sverige. Halland hörde till Danmark fram till 1645. Under många hundra år var Halland fattigt. Arméer marscherade och plundrade, både svenska och danska härar tog mat och vad de behövde.

Från den tiden finns inte mycket kvar i Årstad. Gamla kartor och utgrävningar på en av konstverksplatserna (nr Susanne) visar att det i alla fall under 1700-talet låg tre gårdar just där. Under dem fann man också stolphål och eldningsgropar – tecken på ännu äldre bostäder.

Årstad har varit en viktig plats i Årstads härad, som bestod av nuvarande södra Falkenbergs och västra Hylte kommuner. Årstads egen domstol, tingsplatsen, låg i Heberg fram till 1906. Fram till 1971 var Årstad en egen landskommun. Nu är det en del av Falkenberg.

Hitta hit.