Centrum– Periferi

Årstads mycket tillfälliga konsthall är en konstnärs- och projektdriven, icke vinstdrivande, fristående verksamhet.

Vår ambition är att visa samtida lokal, nationell och internationell konst/kultur av hög klass i utrymmet mellan storstäderna.
Perifera platser, som landsbygden utanför Falkenberg, kan bidra till en långsam tillväxt av kulturella initiativ, flytta kulturen bort från det eventfixerade och närmre människornas dagliga liv.

Konsten och kulturen är allmänmänskliga fenomen.
De är inte endast till för de speciellt intresserade. De är inte bara till för att vi skall få en paus från vardagen i livet.

I en tid när polarisering och algoritmer gnager på demokratin behöver vi konsten. Det är viktigt att offentliga samtal om konst inte bara handlar om vad det kostar, hur obegriplig den är eller som kändisarena och investering.
Vi behöver någon som visar på det vackra, det råa. Som tar pulsen. Vi behöver någon som ser med andra perspektiv, som binder samman när allt fragmentiseras, någon som säger emot när alla går i takt, någon som höjer blicken.

Det är inte alltid lätt att sätta fingret på vad som sker, men upplevelsen minns vi. Upplevelser kan förändra ett liv.

 

Mottagandet av Årstads konsthall visar på både ett stort intresse från publiken och ett stort behov av en utställningsmöjlighet där olika former av samtida konst/kultur kan visas och upplevas.

Falkenberg har ett stort antal lokala konstnärer och hantverkare men ingen mötesplats för inspiration och nya möten. De få lokaler och platser som finns fyller inte detta behov.

Vi har därför beslutat att driva verksamheten vidare och etablera en plats för möten mellan professionella utövare och en intresserad publik.

Deltagande konstnärer 2018 -23

Robert Hais

Glenn Johansson

Krystallia Sakellariou

Ingrid Book & Carina Hedén

Denis Gavois

Ida Fjäll

Mikael Ericsson

Eva Skogar

Daniel Segerberg

Annica Broberg

Anita Wohlén

Anita Johansson

Johan Svensson kompositör

Peter Backhaus

Ninia sverdrup

Susanne Westerberg

Elin Wikström

Ulla Mogren

Johan Zetterqvist

Hanna Streefkerk

Christin Wahlström Eriksson

Karl Chilcott

Greger Ståhlgren

Bjarne Kvinnsland

Jonas Ellborg

Frida Johansson

Lars Uno Ericson

Daniel Götesson EKTA

Peter Johansson

Josefin Eklund

Mandi Gavois

Krister Kennedy

Kristina Matousch

Jörgen Svensson

Anna Person

MASU Mattias Gunnarsson, Susanne Westerberg

Petra Gipp

Sole Gipp Ossler

Helena Marika Ekenger

Jan Carleklev

Espen Tversland

Falkenbergs konstskola

 

Det är viktigare att fundera på vem och hur man vill vara som avsändare än på hur man skall tillmötesgå olika målgrupper. Det är frågor som är befriande för den kreativa processen och relevanta att ta ställning till när konkurrensen om de fysiska besöksmålen hårdnar och besökare frågar sig varför det är värt att besöka en viss plats.

Om konsthallen

Historik

Årstads konsthall startade sommaren 2018 i den 100 år gamla mejeribyggnaden i byn Årstad utanför Falkenberg.
Mejeriet ägs av Brita Perinde och Eskil Kjelkerud som upplåter byggnaden utan kostnad.

Byggnaden, som varit oanvänd i 60 år, saknar värme, vatten och avlopp. Ett omfattande städprojekt startades.

Sommaren 2018 öppnades den 7 juli första utställningen, ”Porträtt” .
Besökarnas uppskattning blev långt över förväntan. Ca 500 besökare kom under utställningveckan. Boende i Årstad välkomnade initiativet att dels ta hand om den gamla byggnaden och att något nytt och spännande händer i byn.
Under september månad visade Irene Hagnevik sina bilder i egen regi.

Sommaren 2019 genomfördes tre utställningar av olika slag: ”Konstrundan” med 5 st lokala deltagare och sommarutställningen ”Installation”.
En ”Mejeriutställning” visades sedan i Hembygdsföreningens regi och var en mycket uppskattad utställning.

Sommaren 2020 genomförde vi utomhusutställningen Ur & Skur: konst i natur som väckte stor uppmärksamhet.
Ca 1 000 besökare såg utställningen. Alla var mycket entusiastiska, både vana och ovana kulturbesökare i alla åldrar.

Sommaren 2021 arrangerade vi utställningen Ur & skur: Konst på andra(s) ställen. En vandring runt i byn Årstad där 21 professionella konstnärer byggt verk på plats och med samma uppslutning av publik.

Sommaren 2022 delade vi ut konstverk till alla som ville i vår by med omnejd, ”Konst hos alla”.
Sju professionella konstnärers verk i varierande upplagor delades ut efter önskemål till de hushåll som valde i utbudet.  Konstverken, ca  50 st, var gratis för mottagarna – nästan. Varje hushåll som tar emot ett verk ”betalar” med en miljöbild av verket i dess nya hem.
Resultatet av hushållens val av konst presenteras i  utställningen: Konst hos alla 2022. Projektet fortsätter under hösten med intervjuer och samtal och samlas i en redovisning: Vad hände sen?

Sommaren 2023. Det finns inget offentligt konstverk i Årstad. Vad beror det på? Kan konsten bidra till att skapa en hembygd idag och kan samtidskonst ge Årstadsborna och andra besökare något?

Utställningen Hos oss 2023. Vi delade ut en Mycket Tillfällig Bykarta som guidade till livet och konsten i en liten by på Falkenbergs landsbygd. Med turistkartan i handen fick besökarna vandra runt byn för att upptäcka både by och konst. Konsthallen visade fler verk inomhus och inbjöd till diskussioner.

Årstads Mycket Tillfälliga Konsthall finns bara i just Årstad, en liten by på Falkenbergs stora landsbygd. Vilken roll konsten kan spela i ett samhälle är något att fundera över.
Det gjorde vi i somras med hjälp av professionella konstnärer och deras bilder, ljud och skulptur eller konstverk som bäst kan kallas interventioner, där konstnären engagerar sig i världen och samtalar med personer som också påverkar det som händer.

Stöd konsthallen!

Bli medlem i Kulturföreningen Årstads Konsthall

Konsthallen och den gamla mejeribyggnaden blev en succé efter startförsöken 2018-19.
Vi vill nu fortsätta att utveckla verksamheten och behöver stöd, både mentalt och ekonomiskt.

Vår ambition är att visa lokal, nationell och internationell konst i olika former av hög kvalitet. Vi vill skapa en plats för möten mellan professionella utövare och en intresserad publik i tomrummet mellan städerna.

Stödmedlem: 75 kr/år
Bidragsgivare: 150 kr/år + valfritt belopp

Swisha till 123 666 19 87

(Mottagare: Urbane Guerilla Kb)

Skriv namn och mailadress

(så vi kan skicka information om kommande händelser)