Om konsthallen

Vår ambition är att visa samtida nationell, internationell och lokal konst/kultur av hög klass i utrymmet mellan storstäderna.

 

 

Årstads konsthall startade sommaren 2018 i den 100 år gamla mejeribyggnaden i byn Årstad utanför Falkenberg.
Mejeriet ägs av Brita Perinde och Eskil Kjelkerud som upplåter byggnaden utan kostnad.

Byggnaden, som varit oanvänd i 60 år, saknar värme, vatten och avlopp. Ett omfattande städprojekt startades och första utställningen öppnades den 7 juli.
Besökarnas uppskattning blev långt över förväntan. Ca 500 besökare kom under utställningveckan. Boende i Årstad välkomnade initiativet att dels ta hand om den gamla byggnaden och att något nytt och spännande händer i byn.

Under september månad visade Irene Hagnevik sina bilder i egen regi.

Sommaren 2019 genomfördes tre utställningar av olika slag: ”Konstrundan” med 5 st lokala deltagare, sommarutställningen ”Installation” och ”Mejeriutställning” i Hembygdsföreningens regi.

Sommaren 2020 genomförde vi utomhusutställningen Ur & Skur som väckte stor uppmärksamhet.
Ca 1 000 besökare såg utställningen. Alla var mycket entusiastiska, både vana och ovana kulturbesökare i alla åldrar.

Sommaren 2021 arrangerade vi utställningen Ur & skur: Konst på andra(s) ställen. En vandring runt i byn Årstad.

Mottagandet av Årstads konsthall visar på både ett stort intresse från publiken och ett stort behov av en utställningsmöjlighet där olika former av samtida konst/kultur kan visas och upplevas.

Falkenberg har ett stort antal lokala konstnärer och hantverkare men ingen mötesplats för inspiration och nya möten. De få lokaler/platser som finns fyller inte detta behov.

Vi har därför beslutat att driva verksamheten vidare och etablera en plats för möten mellan professionella utövare och en intresserad publik.

Stöd konsthallen!

Bli medlem i Kulturföreningen Årstads Konsthall

Konsthallen och den gamla mejeribyggnaden blev en succé efter startförsöken 2018-19.
Vi vill nu fortsätta att utveckla verksamheten och behöver stöd, både mentalt och ekonomiskt.

Vår ambition är att visa lokal, nationell och internationell konst i olika former av hög kvalitet. Vi vill skapa en plats för möten mellan professionella utövare och en intresserad publik i tomrummet mellan städerna.

Stödmedlem: 75 kr/år
Bidragsgivare: 150 kr/år + valfritt belopp

Swisha till 123 666 19 87

(Mottagare: Urbane Guerilla Kb)

Skriv namn och mailadress

(så vi kan skicka information om kommande händelser)