Deltagande konstnärer i projektet ”Konst hos alla” 2022