ÅRSTADS mycket tillfälliga KONSTHALL

Besök:
Råsavägen 2, Årstad

Postadress:
c/o Urbane Guerilla Kb
Klockarevägen 10
311 97 Falkenberg

Vänförening:
Kulturföreningen Årstads konsthall

Mail:
info@arstadskonsthall.se

Projektledare: Ulla Sundin Beck
Verksamhetsledare: Leif Haglund