Välkomna till denna historik om mejerierna i vår bygd.

Den gamla damen får liv igen. En mejerska berättar.

Ja, så kände jag att det måste få bli, när jag kom till Årstads mycket tillfälliga konsthall en lördag sommaren 2018.

Sannarps Mejeri i Årstad ligger och ruvar på sina hemligheter. Likt en gammal dam, lite skamfilad av tidens tand, med man anar hur vacker, stolt hon en gång var, vi ska väcka liv i mejerskan i Årstad och få henne att berätta om hur mejerirörelsen i Halland och i vår kommun, och i synnerhet i Årstad och Heberg.

Maskiner och utrustning kommer i de flesta fallen från Berte Museum, som fått materialet skänkt av Inge Johansson mejerist från Rolfstorp och sedan chef för Arlamejeriet på Ågård.

Jag vill passa på och tacka alla som varit delaktiga i att göra denna utställning möjlig, utan att räkna upp några namn, utan Er alla ingen utställning.

Mycket av textmaterialet i avdelningen för mejerier i trakten kommer från böcker som hembygdsföreningar varit med om att ta fram, ett stort tack till er framsynthet över att skriva om era mejerier och därigenom möjliggöra denna utställning.

Lars Hillertz