TRESPASSING, en installation av konstnärerna Peter Backhaus och Leif Haglund i den gamla mejeribyggnaden i Årstad, Falkenberg.

Mejeriet som inte använts under 60 år har nu gett plats för konst. Årstads mycket tillfälliga Konsthall visar för andra året i rad en sommarutställning.

Trespassing – ett intrång i de oändliga möjligheternas rum.
Fokusering och förtätning i drömmarnas obestämda flöde, där en ram betyder påstående, klargörande insikt, existentiell upptäckt.
En historisk byggnad och en pulserande livlina, som en navelsträng.
Ett livgivande intrång – trespassing.

Leif Haglund

Jag arbetar i mitt eget företag Urbane Guerilla med konst och visuell kommunikation, digitalt och med traditionella konstnärliga material.

Med utställningar, scenografi, grafisk formgivning för webb och tryck, projektledare och som musiker kan jag arbeta med olika uttrycksformer i skilda miljöer.
I mitt bildskapande avbildar jag inte. Jag försöker förstå.

Separat- och samlingsutställningar nationellt och internationellt, konstnärlig utsmyckning, performance och installationer.
Representerad  på Statens konstråd och ett flertal kommuner och regioner i Sverige.

Konstnärlig ledare för Årstads mycket tillfälliga Konsthall, Falkenberg.

Peter Backhaus

Mina bilder uppstår i ett slags mellanrum mellan intellektuell tanke och okontrollerad instinkt. Vid olika stadier i arbetsprocessen är jag både fullständigt spontan och maximalt beräknande. Likt en koan innehåller bilder som intresserar mig en paradox. De går inte att läsa med enbart intellektet utan kräver mer. Ande och kropp, tanke och instinkt, himmel och jord.

I hög grad är mina bilder inre bilder. De berättar inte om vardagliga händelser, tillfälliga känslor eller upplevelser ur verkligheten. Inte heller vill de utforska, synliggöra eller verifiera olika sociologiska tankemodeller, psykologiska teoribildningar eller befatta sig med någon form av verklighetsanalys.

Mitt måleri har inget syfte eller budskap, min pensel dansar fritt. Likt pilen hos den zenbuddistiske bågskytten hittar den efter många års övande på egen hand.

Installation är ett konstverk som förhåller sig till rummet och som inte går att definiera som måleri, skulptur eller någon annan av de klassiska konstgrenarna. Installationer utgörs oftast av flera tekniker i förhållande till det rum/den plats där det visas. Installationer skapas inte enbart för etablerade konstutrymmen utan skapas även exempelvis för det offentliga rummet. En installation kan bestå av en mängd olika medier som måleri, skulptur, video och ljud; installationen kan omfatta performativitet och även skapas virtuellt.