Om
KONST HOS ALLA

På försommaren delade vi ut konstverk till alla som ville i vår by med omnejd.
Sju professionella konstnärers verk i varierande upplagor delades ut efter önskemål till de hushåll som valde i utbudet.  Konstverken var gratis för mottagarna – nästan. Varje hushåll som tar emot ett verk ”betalar” med en miljöbild av verket i dess nya hem.
Resultatet av hushållens val av konst presenteras i vår utställning: Konst hos alla 2022.

 

I Årstad finns det inget offentligt konstverk. Varför då? I staden finns det gott om konst som pryder, dekorerar, upprör, diskuteras och diskuterar, bidrar, välkomnas och med tiden ofta älskas. Konsten blir en viktig del av allas stadsmiljö. För staden är väl allas?

Men i Årstad, en liten by på landsbygden, finns inget sådant. Eftersom Årstads Mycket Tillfälliga Konsthall vill sprida konst i utrymmet mellan städerna är det bästa sättet förstås att dela ut den gratis.

Gratis konst? Kan den vara bra?

 

Att sprida konst till många är omdiskuterat i konstvärlden. Det är mycket med konst som andas exklusivitet. Ja, det är förresten inte bara i konstvärlden. De finaste restaurangerna, de finaste modemärkena, de finaste bilarna, de finaste vad som helst ska vara exklusiva – finnas i en liten och dyr upplaga. Själva ordet betyder bland annat ”inte tillgänglig för alla”.

Det är värt att diskutera, tycker vi. Det är vi inte ensamma om, och diskussionen är lika gammal som den om vad konst är.  År 1967 genomfördes till exempel ett folkbildningsprojekt: ”Multikonst”.  I utställningar på hundra svenska orter samtidigt visades konst till försäljning under parollen ”God konst till måttliga priser”. Invigningen sändes i TV, och eftersom det bara fanns en tv-kanal i Sverige fick det hela stort genomslag. Men givetvis blev det diskussioner – är detta verkligen god konst? Blir det inte banalt? Förenklat?  Och så vidare.

 

Nej, Årstads Mycket Tillfälliga Konsthall har inte svar på alla frågor men vill gärna bidra till fler frågor med årets utställning. Vad har du själv på väggen? Och är det konst om man inte kan ha det hemma? (Vi har ett sådant konstverk på utställningen.) Och om det inte är konst, vad är det då?

 

Vill man ha ett konstverk som väcker sorg hemma på väggen? Eller bör konsten väcka glädje? Ska god konst vara vacker? Är det konst om ingen gillar det? Finns det förresten dålig konst? Kan en massupplaga av ett konstverk vara lika mycket värt som ett original? Vem bestämmer det? Vad ska man ha konsten till?  Går det över huvud taget att ställa frågan?

 

Frågorna om vad konst är och varför den finns fortsätter, hoppas vi. Så länge människan har funnits har hon också varit konstnär och frågorna har funnits lika länge, medan svaren skiftar.

 

De enkla frågorna får ofta komplicerade svar. Det är också bra.