Anita Wohlén

Chewer - With a Little Help from My Friends

Anita Wohlén

”Tooth Brush Thistles versus False Teeth United# – ett spel som jag gjort till Edinburgh Dentalsjukhus. Projektets referensgrupp på sjukhuset uppskattade spelet, men var oroliga för att lösgommarna skulle få in flest mål i matchen mot tandborstarna.

 

Mitt intresse för tänder kom tidigt. Min pappa var noga med att sköta sina tänder och kontrollerade alla sina gaddar varje gång han stod framför en spegel. Vilket såg väldigt skojigt ut. Det inspirerade till ”Chewer – With a Little Help from My Friends”. Verket fortsätter på temat tänder och tuggande, som jag tidigare jobbat med i Edinburgh.

 

Andra maskiner jag omger mig med är motorsågar, som också har tänder även om de är av annan karaktär. De tuggar sig igenom trädstammar och grenar och behöver också skötas för att klara sin uppgift.

 

I mina arbeten utgår jag från det som finns och sker runtomkring oss. Vardagsföremål ges en ny innebörd och funktion. Händelser lyfts fram och omtolkas. Fantasi och lek har stor betydelse och mynnar ut i det paradoxala. Förhoppningsvis upptäcker vi föremålen och episoderna på nytt sätt.

Om Anita: wohlen.se