Anita Wohlén

OK

Anita Wohléns verk OK, finns på ett fält mellan kyrkan och återvinningsstationen i Årstad. Man kan se att gräset på fältet är klippt i en form. Men vem kan se vilken form som klippts? För fåglar, flygplanspassagerare och högre makt är det lätt att se. 

I dagens samhälle söker vi alla bekräftelse i våra relationer och sociala medier. Vi navigerar oss fram i rummet mellan kyrka och återvinningsstation.

När du har suttit en stund på en av stolarna kan du gå in på Årstads loppis eller Konsthallen och få din bekräftelse. Det är också en del av konstverket.

Anita Wohlén

Anita Wohlén är född och uppvuxen i Kärradal, norr om Varberg och har bott i Israel, Leksand, Härnösand, Edinburgh, Sundsvall och Stockholm innan hon flyttade åter till Kärradal 2004. Hon har levt på sin konst tills hon återvände till Varberg och började jobba med olika konstrelaterade administrativa uppgifter inom kultur på Varbergs kommun; kultursekreterare, kultursamordnare, kommunikatör. Hon har efter trädgårdsutbildning 2017-2018 börjat arbeta med skötsel av park och trädgård. 

Sedan 1985 har hon ställt ut runt om i Sverige, Norden och Europa. Hon arbetar främst som skulptör, med relationella projekt, offentliga konstgestaltningar och konstutställningar. De verk och projekt som blivit mest omskrivna är Utställning för kor, ett delprojekt i Konstpassage. Även Äppelsjukhuset och projektet Lyckomat och utställningen Makt har nått en större publik. 

Hennes berättelser i konstform handlar om det som skaver i vardagen, våra normer och tabun. Verklighet och fantasi ligger nära varandra, beroende på var och inför vem berättelsen framförs.