CAROLINE MÅRTENSSON

Om CAROLINE MÅRTENSSON

Naturen står i fokus. Naturen som obönhörlig kontext, som grunden för mänskligt liv, som kraft och villkor. Naturen som vi försöker kontrollera, förstör och exploaterar. Sådana spänningar märks i de undersökningar som ligger till grund för Caroline Mårtenssons verk. Hon lyfter fram aspekter av ”ekologisk läskunnighet”, förmågan att se och förstå det sedda. Att läsa naturen är en fråga om att kunna se kontext och att tolka ekosystem, men också att förstå att det alltid finns mer att se än det som är framför oss.   (efter Rebecka Katz Thor)

Verk 1

Ljuden, deras syn  2024

Material: Matelassé på växtfärgat linnetyg

Textverk som bygger på utdrag från en dialog mellan naturinventerare.

På lite avstånd kan de olika fälten av växtfärgat linnetyg i det textila verket Ljuden, deras syn nästan anas som flygfotograferade ängsmarker och åkerskiften. Som ett exploaterat landskap med en egendomlig tukt av florans biologiska rörelsemönster. Men om vi närmar oss verket ser vi snart hur en dikt reser sig ur väven, som om den, precis som textilens fibrer och pigment, har vuxit fram genom jordlagren. Och kanske kan diktens förunderliga formuleringar, de brottstycken av olika röster som konstnären sammanflätar i sin aforism, få oss att lägga örat mot marken eller anstränga oss för att se stjärnorna genom alla ljusföroreningar? Den givna ordningen är oviss. Men trots vår vilsenhet kanske vi fortfarande kan urskilja oanade stigar, vid sidan av motorvägarna, och se hur spåren leder fram till en annan form för våra liv.

(Text: Erik Anderman)

Verk 2

Om natten lyser stjärnorna  2022

Beskjuten plåt

 

Under några år runt 2012 undersökte Caroline Mårtensson de militära övningsfälten Revingehed och Ravlunda i Skåne. Dessa båda områden har en stor artmångfald, delvis på grund av att slitaget från övningsverksamheten påminner om äldre tiders skonsammare jordbruksmetoder. Om natten lyser stjärnorna är en förlängning av detta arbete och bygger på intrycken och upplevelserna av de containrar som används som mål vid skjutövningar. De får ett ljusinsläpp som påminner om den stjärnhimmel som numera på grund av ljusföroreningar endast kan upplevas i full utsträckning på några få platser i världen. Ljusföroreningar är ett stort hot mot biologisk mångfald och har även negativa effekter på människans hälsa. Kulorna och granatsplittrets kraft leder tankarna till krigshärjade områden. Den sköra mänskliga kroppen binds här samman med de oåterkalleliga sår vi orsakar jorden.

Om Caroline: carolinemartensson.se