DANIEL SEGERBERG

Jorden runt med början och slut
i rondellen vid återvinningsstationen

Jorden runt med början och slut
i rondellen vid återvinningsstationen

Daniel Segerberg arbetar gärna med installationer som tar form direkt på plats utifrån de material som konstnären finner på den aktuella platsen eller nära omgivningen. Materialet blir en utgångspunkt till den konstnärliga processen och får utgöra det givna ramverket. Materialet tar tillfällig boning i installationerna, för att sedan återvända till nedbrytningsprocessen.

Kretslopp är ett återkommande tema; att allt är i rörelse, att varje slut är början på något nytt. Processen är experimentbetonad och utgår från principen att ”lära av görandet”. Konstnären transformerar den fysiska världen, vrider och vänder, tar isär och sätter ihop och nya tankefigurer och gestaltningar tar form.

Daniel Segerberg

Daniel Segerberg är född i Växjö 1972. Han gick ut konsthögskolan i Stockholm 2004 och flyttade därefter till Berlin där han var verksam i fjorton år. År 2018 bosatte han sig på landet utanför Kungsbacka och levde självförsörjande under tre år. Nu bor och arbetar han i Lund.

Jag tittade ut genom fönstret på tåget. I en glänta mellan träden som for förbi stod en uppochnervänd cykel. En ögonblicksbild som på något sätt fastnade på näthinnan. Någon som lagade punktering? Jag minns när jag själv lagat cyklar, när pappa lärde mig hur man kunde hitta hålet genom att systematiskt trycka ner slangen i en hink med vatten och det kom bubblor. Nu har jag visat samma metod för mina döttrar. Tåget far vidare. Cykeln som perfekt symbios mellan människa och maskin. Uppochnervänd förlorar den sin funktion, förvandlas till ett mikrokosmos. Kanske man kan väva något mellan ekrarna, trådarna kan förlängas och sättas fast i marken. Som om någon slagit läger och använt cykeln som ställning till sin tältduk… 

Nu står den här på gräset i rondellen vid återvinningsstationen med hela jordklotet på sin sadel.