Daniel Segerberg

Workshop 14-16.7.2021
Ödetomt, Smeagårdsvägen 1, Årstad

På ödetomten vid Råsavägen – Smeagårdsvägen bygger konstnären Daniel Segerberg en installation av föremål som doneras av invånarna i Årstad. En plats som är centralt belägen i byn och där invånarna kan följa processen. Det har varit öppet för den som vill att hjälpa till att bygga. Årstadborna har varit välkomna att donera allt från gamla bildelar till hushållsgeråd från förråds-, vinds- och garagerensningar. Föremålen som vi lyckas samla ihop blir utgångspunkt till en kreativ process och resulterar i installationen.

I samspel med platsen, materialet och boende i området tar installationen form direkt på plats.

Daniel Segerberg

Daniel Segerberg arbetar främst med installationer som tar form direkt på plats utifrån de material som konstnären finner på den aktuella platsen eller nära omgivningen. Materialet blir en utgångspunkt till den konstnärliga processen och får utgöra det givna ramverket. Materialet tar tillfällig boning i installationerna, för att sedan återvända till nedbrytningsprocessen. Under de senaste åren har Segerberg utifrån denna konstnärliga metod haft workshops och arbetat med sociala skulpturprojekt tillsammans med andra människor (boende, ungdomar etc). Inte med främsta målet att nå fram till ett på förhand förutbestämt resultat, utan mer som en övning i att med små medel, ta saker i egna händer, tillsammans.

Kretslopp är ett återkommande tema; att allt är föränderligt, uppstår och försvinner, varje slut är början på något nytt. Processen är experimentbetonad och utgår från principen att ”lära av görandet”. Konstnären transformerar den fysiska världen, vrider och vänder, tar isär och sätter ihop och nya tankefigurer och gestaltningar tar form.

Daniel Segerberg gick ut konsthögskolan i Stockholm 2004 och flyttade därefter till Berlin där han var verksam i fjorton år. Sedan tre år bor han nu i Vallda, där jobbar han tillsammans med sin familj och två grannar med att få igång ett andelsjordbruk. En verksamhet som pågår både parallellt och flyter samman med hans konstnärliga arbete.