Elin Wikström & Ulla Mogren

Konstnärerna Ulla Mogren och Elin Wikström bjuder in tre Årstadsbor och tre personer som är obekanta med platsen, att följa med dem på ett äventyr. Tillsammans ska gruppen försöka skapa sex framtidsvisioner för Årstad utan att begränsa sig till vad som är möjligt idag.

Vid avresan görs ett besök i hembygdsföreningens arkiv, därefter ger de sig av med boken ”Årstad förr och nu” i bagaget mot berget Himmelskull. En inledande svårighet är det sätt som gruppen färdas på. Växelvis, först med häst och vagn en längre sträcka och sedan med en imitation av hästen och vagnen en kortare sträcka. Omständigheterna är enkla, maten tillagas på stormkök och de sover i tält. Vilopauser varvas med studier av olika science fiction-verk.

Årstad - Det verkliga och det möjliga

Årstad - Det verkliga och det möjliga

Nästa utmaning blir att ta sig över tre verkliga åar, Ätran, Sannarpsån och Suseån, och tre icke-verkliga åar. För att föreställa sig hur ett Årstad skulle kunna se ut och fungera i framtiden kommer deltagarna att uppsöka och utforska så kallade ”ouppfyllda rum”, i olika former och storlekar. Författaren Robert Musil menade att varje människa har, eller är, en sådan plats. I samband med vernissagen den 1 juli kl 13.00 – 14.30 hålls en workshop i att upptäcka och besöka ”ouppfyllda rum” i sig själv och sin närhet.

Halvvägs in i äventyret och vid återkomsten är alla intresserade välkomna till Bålastugans trädgård, vid domarringen längs med vägen till Heberg och att ta med familj, vänner, filt och picknickkorg.

Lördagen 8 juli kl 22.30 visas tre filmer, ”Resan till månen” av Georges Méliès (1902), ”Resan till Orion” av Solveig Nordlund (1986) och ”Resan till jordens medelpunkt” av Eric Brevig (2008).

Lördagen 15 juli kl 22.30 presenterar gruppen sina framtidsvisioner i form av ett skuggspel. Visningen följs av ett panelsamtal där konstnärerna och deltagarna medverkar tillsammans med arrangörerna av sommarens utställning i Årstads Mycket Tillfälliga Konsthall.

Projektet avslutas med att de sex framtidsvisionerna doneras till Årstads hembygdsförening.

Elin Wikström

Elin Wikström arbetar främst med interventioner. Det innebär verksamheter där konstnärer engagerar sig i världen utanför konstsfären. Hon arbetar också i konstprojekt som drivs av deltagarna och sker i dialog med sammanhanget som verket utförs i. Hon vill i och med konsten ifrågasätta normer, värden och tankar för hur vi talar, tänker och handlar, både som individer och i samhället i stort, samt skapa tankar kring aktuella, sociala politiska och kulturella frågor.

Ulla Mogren

Ulla Mogren arbetar med berättelsen och berättandet i twist mellan fiktion och verklighet. Tiden och idén, där processen blir tydlig, är central och beroende av verkets art med varierande uttryck som film, foto, textbaserad performance eller landart. Återkommande ser man i hennes verk reflektioner från vardagliga händelser som reportage, ofta med naturen som inslag.