Elin Wikström

Mellan berggrund och liv

Verket är en installation där publiken bjuds in att delta. Konstnärerna har valt jord som material och en plats med anknytning till jordbruk och fornlämningar. Jorden har köpts eller donerats och samlats in från flera platser i Årstad. Materialet är laddat genom kopplingar till ägande och klimathot. Politiskt bär det på både radikala, utopiska idéer och konservativa värderingar. Om jorden finns det olika föreställningar, exempelvis jordning, som innebär att ha direkt hudkontakt med vår planet. Den enklaste formen av jordning är att gå barfota på marken eller att bada i hav och sjö. 

På platsen, vid en åker mellan kyrkan och skolan, får deltagare instruktioner att följa. Instruktionerna är, att kliva ned i ett jordbad, inta horisontellt läge och ösa jord över sig tills endast huvudet sticker upp. I verket möts rytmerna från kroppens och jordens inre, andningen och tidjorden, jordens yta som rör sig upp och ned, två gånger per dygn. 

Elin Wikström

Elin Wikström är född 1965 och bor i Göteborg. Wikström arbetar främst med interventioner. Det innebär verksamheter där konstnärer engagerar sig i världen utanför konstsfären. Hon arbetar också i konstprojekt som drivs av deltagarna och sker i dialog med sammanhanget som verket utförs i. Syftet med hennes konst är att ifrågasätta normer, värden och tankar för hur vi talar, tänker och handlar, på individnivå och i samhället i stort, samt skapa tankar kring aktuella, sociala, politiska och kulturella frågor.

Instagram: humlor och bin