Eva Skogar

Förbindelser
Plog Harv Skeppa Slagor

Förbindelser

Jakob kom till en rastplats och lade sig att sova med en sten under huvudet. I drömmen såg han en stege rest på jorden upp till himmelen, och Guds änglar steg upp och ned på den. I Eva Skogars verk blir stegen i sin enkelhet och stramhet en symbol för förbindelsen mellan himmel och jord, kropp och ande. Bågen i skyn står för regnbågen som i den bibliska traditionen är en hoppets symbol.

 

Plog Harv Skeppa Slagor

Såddens heliga skaparhandling, jordbearbetning, sådd och skörd, visas med de gamla jordbruksredskap som står utmed kyrkans ytterväggar.

Tekniska förändringar inom lantbruket och industrialismen påverkade både landsbygd och stad. Redskap som hade sett likadana ut i stort sett från medeltiden ersattes av moderniteter. Befolkningsökningen gjorde att den gamla medeltida kyrkan blev för liten och ersattes av en ny, i tidens anda: den nygotiska stilen, som med sin uppåtsträvande arkitektur präglar landskapet på ett nytt sätt. De gamla jordbruksredskapen vill påminna om och hedra dem som verkade på platsen för drygt 130 år sedan, då nya kyrkan byggdes.

Eva Skogar

Eva Skogar är född i Ludvika och bodde under sin barndom på små orter i Dalarna och under sin skoltid i Karlskoga. Hon flyttade till Göteborg för studier vid Valands konstskola 1966. Med ett års avbrott, då hon studerade konstvetenskap i Lund, gick hon ut 1972. Vid mitten av 70-talet flyttade hon till Halland, till den gård där hon blev kvar efter ett konstnärligt uppdrag från kyrkorådet i Nösslinge: Att måla en tavla till prästen! Ett landskap där den röda kyrkan vid sjön kunde skönjas. Detta landskap i Hallands skogsbygd har sedan dess blivit ett återkommande tema i hennes konstnärliga verksamhet. Liksom känslan för både kulturarv och vår alltmer hotade miljö.