Falkenbergs konstskola

Stillbild från Maja Dahlström Horvaths film Esztimama

Filmprogram av studerande på Falkenbergs konstskola
- distansutbildning, KG I

I år har det konstnärliga arbetet i KG I, under ledning av lärarna på Falkenbergs Konstskola, skett på följande orter: Östersund, Gnesta, Vassmolösa, Uppsala, Helsingborg, Stockholm, Strömsnäsbruk, Karlskrona, Kungsängen, Huddinge och Älvsbyn.

Verken i filmprogrammet är skapade under olika kursmoment i rörlig bild och animation. Lärare har varit Debora Elgeholm och Malin Almén.

Hanna Ångman: Jakten på Kugghjulet (1:06)

Maria Lavin: Ekorrarnas hem (0:54)

Marcus Wesslén: En värld i världen (1:50)

Maria Tyni Nilsson: Confetti Explosion (0:28)

Ester Celsing: Iskaffe (3:51)

Sylvia Påemius: Hur många steg? (2:48)

Rebecca Eriksson: My Funny Valentine (0:38)

Hilda Jamili: Ocean Walk ( 1:25)

Felicia Udenius: Metamorphosis (1:25)

Maja Dahlström-Horvath: Esztimama (3:20)

Moa Widmark: Foppatoffeln (0:48)

Jenny Forssell: The Shining (0:20)

Falkenbergs konstskola

Falkenbergs konstskola – distansutbildning grundades 1984 i Falkenberg men bedrivs sedan drygt 20 år helt på distans.

Skolan har två konst- och kulturutbildningar, KG I och KG II. De är i första hand förberedande för högre studier inom det konstnärliga området men KG II fungerar även som fortbildning för verksamma konstnärer. Utbildningarna omfattar vardera 40 veckors studier på heltid och är studiemedelsberättigade.

Att hitta sitt konstnärliga uttryck och sin väg till kreativitet är en process som kräver tid, engagemang och närvaro. Skolan erbjuder möjligheten att utveckla konstnärliga färdigheter på den plats där de studerande befinner sig – tillsammans med andra som delar engagemanget för konstnärligt skapande.