Glenn Johansson

Färd med bräcklig farkost

Båtkonstruktionen symboliserar livets resa. Vi föds in i en värld utan givet mål eller mening. Vi tvingas skapa resans riktning och dess innehåll genom ett eget bygge av ideer, tankar och känslor. Konstruktionen för resan kan bli ett både vingligt och rangligt bygge. Likväl tar vi oss fram.

I människans historia finns många exempel på hur livet och resan mellan liv och död gestaltats av båtar och skepp, exempelvis inom den nordiska mytologin och båtgravar från järnåldern. Vi floden Styx väntade färjkarlen Charon på att föra över de döda genom passagen mellan liv och död.

Konst skapas ofta i beständiga material. Materialet till den här installationen är förgängligt och utgör en del av installationens innehåll.

Glenn Johansson

Glenn Johansson är född i mitten på femtiotalet i Göteborg. Där lever han fortfarande, men också i ett torp i Silvagärde, Halland.

Glenns konstnärskap börjar på Hovedskous Målarskola i mitten på sjuttiotalet. Parallellt med konsten har han sedan trettio år tillbaka också arbetat som arkeolog på Statens Historiska Museer.

Han har varit verksam i konstnärsgruppen Grupp Loke som framför allt byggde installationer. Han har haft ett dussintal separatutställningar: Bland annat på Galleri Händer (Stockholm) och Galleri 1 (Göteborg). Han har medverkat i flera samlingsutställningar: bland annat Liljevalchs vårsalong (Stockholm), Göteborgs konsthall, Lunds konsthall och Konstforum (Dusseldorf). År 2020 visade han en installation i samband med Årstads mycket tillfälliga konsthalls utställning ”Konst i Ur och Skur”.