Greger Ståhlgren

Konstruktioner av tegel (Monument över vanartiga flickor)

Arbetet består av återbrukat tegel och trä.

Konstverket är en lek och ett försök att återskapa minnen och bilder av Årstad som en betraktare kan uppfatta det utifrån.

Inspirationen till verket har huvudsakligen kommit från en rundvandring i Årstad. Kyrkan har en central roll. Det finns också en intressant och tankeväckande berättelse om den institutionsbyggnad som fortfarande står kvar, fast övergiven, som en gång var en plats för ”vanartiga flickor”. Mejeriet som byggnad är också en tydlig och intressant plats som fungerar som ett landmärke. Mejeriet är dessutom byggt av tegel.

Text om konstnären

Greger Ståhlgren är född 1966 och bor utanför Alingsås. Han arbetar som bildlärare, konstnär och med att skriva.

Ståhlgren arbetar ofta med arkitektoniska element, som till exempel kolonner och olika kapitäl, och med teman som försöker koppla ihop och göra synligt det naturliga förhållandet mellan naturen och arkitekturen: eller om man så vill, naturens förhållande till den stiliserade och ordnade natur, ofta gömd för den som tittar, som finns i byggnader och hus av olika slag.

Han använder sig gärna av vardagliga föremål och enkla tidlösa former som kan hjälpa till att gestalta en speciell idé. Det kan vara en vas, en urna, en lur eller en lampa,