Hannah Streefkerk

Symbiosis med Hallandssöm
Lagad ved
Symbiosis

Symbiosis med Hallandssöm

Hallandssöm är en speciell broderingsteknik, specifik för just Halland. I Hallandssöm använder man mest rött och blått garn, oftast med inslag av geometriska mönster, figurer och stiliserade naturmotiv. Hallandssömmen uttrycker olika budskap, ofta med kristna förtecken. Kransen till exempel symboliserar evigheten eller oändligheten, hjärtat står för kärleken – både Guds kärlek och kärleken mellan människor. Livsträdet förekommer, liksom kors, timglas och andra symboler. De är tidlösa.

Lavar är organismer, svampar och alger, som lever i ett symbiotisk förhållande – två oskiljbara enheter.

När vi ser på samhället vi lever i och vår naturliga omgivning: naturen, skulle vi behöva leva mer symbiotiskt, för att hitta en fungerande och långsiktig balans.

 

Lagad ved

För att uppmärksamma detaljer ur vardagen och olika beteendemönster har Hannah Streefkerk lagat “trasiga vedklabbar” med nål och tråd. Även veden har sitt värde och är värd vår omsorg. Vi behöver reflektera över hur vi kan återanvända material, och på bästa sätt använda våra gemensamma resurser.

 

Symbiosis

Symbiosis består av flera delar virkade och handbroderade “lavar”. Lavar är organismer, svampar och alger, som lever i ett symbiotisk förhållande – två oskiljbara enheter.

När vi ser på samhället vi lever i och vår naturliga omgivning naturen, skulle vi behöva leva mer symbiotiskt, för att hitta en fungerande och långsiktig balans.

Genom att använda tidskrävande textila tekniker vill Hannah Streefkerk uppmana betraktaren att stanna upp ett kort ögonblick och reflektera över hur vi förhåller oss till vår omgivning och till naturen.

Hannah Streefkerk

Hannah Streefkerk (1973) kommer ursprungligen från Nederländerna och har nu bott nio år i Sverige. Hon är utbildad på Konstakademin i Maastricht och i Groningen. I sitt konstnärliga arbete återkommer hon ofta till tidskrävande hantverkstekniker. Hon vill genom detta utforska hur hon själv, och vi alla, ser eller undviker att se på vår omgivning. Hennes installationer, jämte arbete med olika landart-projekt, fungerar som starka visuella metaforer för det kollektiva ansvar vi alla delar för vår natur och vår miljö. Hon tar sig tid att laga ett trasigt löv med broderistygn när världen står i brand och miljökatastroferna avlöser varandra. Hon gör det för att varje handling spelar roll.