JAN CARLEKLEV

Vilka är vi?

För att möta konstverket får besökaren tanka ner en app, ECHOES, till sin mobil. Med utgångspunkt från Årstads Mycket Tillfälliga Konsthall och med hjälp av en tryckt karta möter man ljuden från Årstad i Vilka är vi?

Vilka är vi?

Vilka är vi? är ett konstverk som utgår ifrån alla som lever i Årstad och deras ljudvärld. Jan Carleklev har fått möjligheten att lyssna till några röster från trakten på nära håll, men också på lite avstånd. Det har varit människor, fåglar, fladdermöss, träd, gräs och insekter. Alla med det gemensamt att de lever på samma plats och vill bli lyssnade till. Det har varit spännande men väldigt olika berättelser. Konstverket väver samman naturens och människans klanger och skildrar genom en kollektiv ljudbild ett rikt mönster av liv.

Jan Carleklev

Jan Carleklevs konstnärskap är baserat på att lyssna och att rikta uppmärksamhet mot röster som inte hörs, och skeenden som inte syns. Vi behöver lyssna mer noggrant till vår omvärld. Därför skapar Carleklev ofta sammanhang där han möter publiken, och tillsammans med den ger handen och tanken chansen att skapa mening genom hela kroppen. 

Han skapar någon form av ljudkartor som relaterar till det vi ser omkring oss för stunden. Ljudkartorna tar olika former: små mekaniska hackspettar, väldiga ljudlurar i trä eller klingande ljudpromenader i naturen. 

Carleklev använder främst ljud som konstnärligt material och hans bakgrund inom musik och scenkonsten lyser ofta igenom i konsten. 

Hemsida: carleklev.se