Johan Svensson

Dunge

Dunge

Som besökare träder man in i en slags artificiell skog där läten från olika typer av närbesläktade hybridarter blandar sig i gradvis föränderliga mönster.

Verket är uppbyggt av 32 små enkla hängande kretsar som alla ger ifrån sig ljusindikationer samt akustiska ljud: ljud som filtreras genom olika, mer eller mindre resonanta, material. Varje objekt får därmed sin egen röst och unika pulserande fras: en fras som genomgår subtila förändringar och abrupta transformationer.

Johan Svensson

Johan Svensson är en svensk tonsättare som är aktiv inom både den akustiska och den elektroniska musiken. Med en lika stor konstnärlig som teknisk ingång i kompositionsarbetet utforskar han alternativa sätt att producera ljud med elektroniska medel. Hans nuvarande fokus är att konstruera ljudskapande elektromekaniska apparater samt utforska olika relationer mellan musiker och maskin som kan uppstå i en livesituation. Flera av hans verk har en konceptuell utgångspunkt och är skrivna för en kombination av instrumentalister och elektroniska ljudkällor. Dessutom är visuella element, som ljus och koordinerade rörelser, material som han ofta arbetar till i sin musik.