Johan Zetterquist

Proposal No 19
Free Gas for Hot Rods and Muscle Cars

I verket Proposal No 19 Free Gas for Hot Rods and Muscle Cars leker jag med idén att jag plötsligt hade verklig politisk makt och mitt uppdrag var att försköna en stad så snabbt och så effektivt som möjligt. Min lösning blev att ge bort drivmedel till snygga bilar och på det viset förvandla gatorna och parkeringsplatserna till skulpturparker. Här ses en dokumentation av en performance då jag bjöds in av ett tv-bolag att testa idén i verkligheten.