Jonas Ellborg

Pietà
Flipper

Pietà

I stark kontrast till utsikten över bygdens vidsträckta fält och sommarhallands ljumma vindar står Kylrummet med sina, kalla och mörka väggar.

Som en katakomb, en gravkammare utan fönster lockade platsen till att placera ett par lerhuvuden, som en Pietà, ett vanligt tema för kristen konst. Pietà visar en jungfru Maria i sorg vid sin döde sons kropp.

Vad uttrycker huvudena? Stoisk sorg och ömhet och den eviga vilan? Mor och son? Skulle hon ha kunnat ingripa och räddat sonen från katastrofen? Ett allmänmänskligt uttryck.

 

Flipper

I mejeriets stora sal visas ett större verk mitt i en pågående process. Motivet är en negativ samhällsvision, ett dystopiskt stadslandskap där människan har hanterat sin omgivning på ett brutalt, misshushållande sätt och där spåren av konstnärens hand och verktyg blir en viktig del av uttrycket.

”Flipper” står det skrivet på muren som omger staden. Är det ett spel vi ser? Ett ”kontrolltorn” där vi kan ana ett par figurer skulle samtidigt kunna vara en spegelbild av oss betraktare. Kan de figurerna eller vi ingripa och styra eländet i annan riktning?

 

Jonas Ellborg

Jonas Ellborg är uppvuxen i Varberg, med halländsk kust, slättlandskap och vackra bokskogar. Det har emellanåt avspeglats i hans måleri. Årstads gamla mejeribyggnad, med flagnande puts och ruffig miljö inbjuder till något helt annat.