Jörgen Svensson

Planering av ny uniform, 115 cm x 80 cm, akryl på textil, 2023
Land For The Good, Land For The Bad, 115 cm x 80 cm Akryl på textil, 2023

Planering av ny uniform, 115 cm x 80 cm, akryl på textil, 2023

Land For The Good, Land For The Bad, 115 cm x 80 cm Akryl på textil, 2023

Skoghall och modernismen, akryl på textil, 2004

TVÅ HISTORIER

Stora perspektivet 

För människan tycks det vara viktigt att leva i ett vi-och-dom-förhållande. Det gäller alla, hur goda vi än försöker vara. Denna polarisering kan kanske förklaras med att vi är ett flockdjur, vi behöver veta vår plats i rangordningen. Genom lagar och politik försöker vi i viss mån stävja beteendet. Ett stort och i högsta grad aktuellt problem är förhållandet mellan stad och land. Där finns en polarisering som ökat och som är på väg att slita sönder länder. Inte sällan går denna polarisering hand i hand med ökat våld och militarisering.

Lilla perspektivet 

Min barndom i ett litet brukssamhälle präglades av kvinnor som sydde och broderade. Detta var i en tid då bruket expanderade och kvinnor ville ut i förvärvslivet. Samtidigt fanns det ingen utbyggd barnomsorg. Det var då nyckelbarnen växte fram, de som bar en nyckel runt halsen. Lycklig var den som hade mor- eller farföräldrar att gå hem till efter skolan. Missbruket växte. Tavlorna är gjorda med injektionsspruta och kanyl.

Jörgen Svensson

Jörgen Svensson studerade beteendevetenskap i tre år vid Karlstads universitet innan han påbörjade sina konststudier, först två år på Hovedskous konstskola och sedan fem år på Valands konsthögskola i Göteborg.

Han är representerad på Moderna museet, Göteborg konstmuseum, Malmö konstmuseum, Norrköpings Konstmuseum, Värmlands museum, Statens konstråd samt flera kommunala, regionala och privata samlingar. Nu (2023) är han chef för Dalslands Museum. Han har beskrivits som svensk pionjär inom den projektbaserade konst som har en social och politisk prägel.