Karl Chilcott

Folkhemmet

Jorden har öppnats på några ställen. Fram kommer en skugga av en tid som många av oss känner till, som vi kanske lite nostalgiskt längtar efter:
FOLKHEMMET som också här i Årstad har skapats som en vacker dröm som kunde förena folk och sätta många händer i arbete i ett slags hantverkets symfoni. Folkhemmets idé kunde kombinera konst och hantverk för en eftertraktad allmännytta.

Folkhemmet på Hjalmar Valdemar Larssons tomt, Solgårdsvägen 1, är inte drivet av sorg eller romantiska efterklanger. Det vill vara en hyllning av en driftig, envis, unik hantverkare, människa och profil som måste ha betytt en del för Årstads framväxt.

Installationen söker efter Hjalmar Valdemars husgrund. Processen kändes som en utgrävning. Den reste frågor på tröskeln till en ny tid som inte längre verkar bry sig så mycket om det som finns under ytan, i det här fallet under gräset.

Ställer ett verk frågor så behöver det inte vara svaren som är det viktiga. I stället kan det kanske förmedla känslan att man inte är ensam med sina frågor, att svaren växer under ytan också i en tid då ingenting verkar vara sig likt längre.

Karl Chilcott

Konstnären Karl Chilcott arbetar med platsrelaterad konst, Art in Nature, och skapar skulpturer och installationer med fokus på material och referenser från platserna där konstverken uppförs. Genom sitt arbete vill Karl få människor att känna vår planets skönhet och andlighet. I sina verk skapar han broar mellan konsten, kulturen och platser i naturen, där naturen ofta blir ett konstverk i sig självt. Materialen kan vara is, stenar, blommor eller så kan kulturella spår och lämningar, tidvattnet och horisonten bli en del av konstverken. Karl arbetar både med korta installationer som snabbt försvinner och med fasta gestaltningar och är verksam både i Sverige och internationellt.

I sommar har du chans att uppleva Karl Chilcotts verk Folkhemmet på Hjalmar Valdemar Larssons tomt i Årstad.