Leif Haglund

Påle

Skiss till Årstads nya skampåle.

Verket Påle är inspirerad av Årstad härads försvunna skampåle. I Heberg låg Årstad härads tingsrätt och där fanns också resterna av ett fängelse och en skampåle i sten. För ungefär ett år sedan upptäckte länsstyrelsens arkeolog att skampålen inte stod på sin plats i Heberg. Ingen vet när den förvann. Det är inte ovanligt att fornlämningar förstörs eller försvinner.

Leif Haglund har nu återskapat sin egen skampåle och bjuder in alla och envar att sitta ned och fundera över vem som får en att skämmas och varför.

I Sverige förekom skamstraff vid påle från medeltiden och fram till 1800-talets början. Genom att skämmas offentligt sonade man brottet mot samhället och kunde därefter upptas i normal mänsklig samvaro.

Skammen sved, men den gav inga kroppsliga följder, och när det var över kunde man lägga episoden bakom sig.

På det sättet kunde rättssamhället lösa sociala konflikter på ett sätt som visserligen kändes rejält men ändå var kortvarigt. Det var viktigt i ett samhälle och en tid när människor var mycket beroende av varandra – kanske mer beroende än idag.

Leif Haglund

Leif Haglund är utbildad vid Hovedskou i Göteborg till konstgrafiker. Under 1980-talet var han aktiv i Grupp Loke där medlemmarna kollektivt stod för konstverken. I installationer, eller tablåer, förmedlades instängdhet och mentala tillstånd av figurer i naturlig storlek. När datorn slog igenom använde han den tidigt för konstbilder. De senaste åren har han gjort stora krit- och kolteckningar och gärna stora installationer som intar landskapet. Han är en av initiativtagarna bakom Årstads Mycket Tillfälliga Konsthall.

Hemsida: leifhaglund.se