Nils Ramhøj

Hemkomst

Jag vill se min far vara det han längtade efter – natur!

Låta honom komma på hembesök

Svävande

mellan närvaro och frånvaro

Genomskinlig

– Och smärtan?

– Ja, även den – en hägring!

Vinden befriar från allt

 

Mellan växter, jord och himmel

framträder hans gestalt

för att åter försvinna

in i bländande ljus

och växande dunkel

Nils Ramhøj:

– Screentrycket Den unge industrimagnaten från slutet av sjuttiotalet valde jag med tanke på årets tema Konst och Motor. Inte minst eftersom tryckets budskap; konsekvenserna av industrialismen inklusive massbilismens negativa påverkan på miljö och klimat, är rykande aktuellt.

– En annan ”motor” är den kickstart med vilken våra föräldrar skjutsar oss in i livet, följt av en mix av fortsatta drivkrafter, både positiva och negativa. För min del drevs jag i kreativ riktning och min pappa bidrog till att jag valde vägen till konsten. Som ett exempel på detta visar jag utomhusinstallationen Hemkomst som ingår min serie Bilder av en far.

Om Nils Ramhøj

Nils Ramhøj arbetar med teckning, måleri, foto, objekt, installation och performance, ofta i samarbete med andra konstuttryck som scenkonst.

I sin konst som härrör från personliga erfarenheter, visar Ramhøj sitt intresse för mänskliga livsfrågor, både individuella och kollektiva, inklusive religion och politik, sexualitet, åldrande och död.

Sedan 1985 då hans son föddes har Ramhøj specifikt arbetat med problematiken kring nära relationer speciellt kring far- och sonrelationen. Detta har resulterat i serier som Bilder av en far, Avkomma, Käril, Reflexioner och Mexikanska bilder.

Galleri-installationen Up against the wall och utomhus-installationen Rekonstruktion – Betulanostalgia fokuserade båda på individens utsatthet i förhållande till dagens kommersiella och globaliserade samhällsklimat.

Ramhøj har sin ateljé på Konstepidemin i Göteborg men har också varit verksam i England, Mexiko och Spanien. Hans konst har visats både nationellt och internationellt.

Om Nils: ramhoj.se