Ninia Sverdrup

Tillsammansulla

I detta verk har Ninia Sverdrup jobbat tillsammans med några av de boende på LSS-hemmet, i vars trädgård verket visas. Hon har också efterlyst någon i byn som har ull-kunskaper och som kan vara med att utveckla konstverket.

Till platsen har Ninia Sverdrup tagit med några säckar ull från sina egna får. Hon har haft en öppen idé om åt vilket håll deltagarna kan jobba tillsammans, men låtit verket utvecklas på egen hand beroende på vem som har deltagit.

Ull är ett relativt nytt material för Ninia Sverdrup. För tre år sedan flyttade hon ut på landet och skaffade får, efter att ha jobbat med video under fjorton år i Berlin.

 ”Ull är ett supermaterial som idag bara slängs. Kunskapen om materialet kommer att dö bort tillsammans med den sista ull-generationen. Jag vill knyta an till materialet, känna på det och låta det få liv igen”, säger Ninia Sverdrup, som också hoppas på att själv kunna lära sig mer om ullen av någon äldre i byn.

Ninia Sverdrup

Ninia Sverdrup (f 1971) är uppvuxen i Lund, utbildade sig till statsvetare men bytte bana och tog sin MA i konst i Umeå 2004. Efter examen flyttade hon till Berlin där hon jobbade med videokonst under fjorton år. Tanken om ”hållbart leverne” blev allt viktigare för henne och 2017 var hon med och startade den internationella rörelsen ”Back in Position”. 

”Back in Position” undersöker begreppen yttre hållbarhet i fråga om recycling/upcycling, samt inre hållbarhet genom att göra oss medvetna om vår egen kreativa förmåga. Rörelsen vill uppmana till ”gör-det-själv”, gärna tillsammans! och ta tillbaka kontrollen över vårt gemensamma samhälle. För en hållbar framtid. 

Sedan 2018 bor hon med sin familj på landet utanför Kungsbacka där hon odlar sin mat och har höns och får tillsammans med familj och grannar.

Hemsida: niniasverdrup.com  Annat: Back in Position