Petra Gipp Sole Gipp Ossler

Avtryck

Avtryck

En gestalt, en förtätad rörelse, tecknar sig likt ett utsnitt i tiden. Förskjutningar och överlagringar öppnar upp mot de yttre rummen, mot världen utanför den egna kroppen. 

En väv av röster omsluter kroppen och dess inre rum; massa, ljud och tystnad samspelar. 

I detta nu flätas gestalt och plats samman, här blir allas våra liv likt avtryck i en gemensam tid. 

Petra Gipp Sole Gipp Ossler

Petra Gipp är arkitekt och konstnär, ledamot av Kungliga Akademien för de fria konsterna, som arbetar i gränslandet mellan arkitektur och skulptur. Hennes arbeten har ställts ut, både nationellt och internationellt, bland annat på Liljevalchs konsthall, Artipelag, Skissernas Museum och Färgfabriken konsthall samt flera gånger på Arkitekturbiennalen i Venedig. 

Petras arbetsmaterial är det gjutna; mestadels gips, men även vax och betong.Med denna arbetsmetod närmar hon sig det arkitektoniska, här skulpteras det rumsliga fram genom fokus på volym, element och detaljer, där allt sammansmälts till en och samma tanke. Att sömlöst arbeta med ett material ger henne en möjlighet att utifrån materialet gestalta en arkitektonisk idé. På så sätt kan de rum och volymer som hon skapar få en tydlighet, en personlig röst. 

Sole Gipp Ossler arbetar med ljud inom både musik, film och teater. Med sin röst skapar hon ljudlandskap där kontraster får mötas. Röster, stämmor och melodier möts i en något oslipad form, för att på så vis bevara den mänskliga närheten och nakenheten; den egna rösten.

.