Anita Wohlén, Kärradal

Anita Wohlén arbetar med skulptur och installationer för offentliga platser och det privata rummet. Humor och kropp är ofta viktiga delar av hennes verk, liksom att hitta oväntade kombinationer och möten i det vardagliga.

 

Anita deltog med verket Pelargonium versus Picea abies under utställningen Ur och skur-konst i natur 2020.