Annica Broberg, Köinge

Annica Broberg arbetar i sten- och lergods i sitt krukmakeri där hon tillverkar både bruksföremål och konstobjekt. Hon är fascinerad av lerans formbarhet och att den kan vara mjuk, hård, grov och len.

– Naturen är ett återkommande tema. Sambandet mellan till exempel träd och svamp i skogen är ett liv vi inte ser, men jag vill undersöka det med lerans hjälp.

 

Annica deltog i utställningen Ur och skur med två verk, Samband och Inter-nät.