Daniel Segerberg, Färjås

Daniel Segerberg arbetar gärna med sådant material som andra slänger eller städar bort. Termen är ”object trouvé”, återfunnet material, som han kanske lånar av omgivningen och sedan lämnar tillbaka.

Daniel deltar i utställningen med Efterlämningar.

Efterlämningar, detalj.
Efterlämningar, detalj.