Årstads mycket tillfälliga konsthall visade verket 33 dagar från ett krikonsnår.

33 DAGAR är ett verk av Ingrid Book och Carina Hedén och en undersökning av vad som finns av insektsliv inne i ett habitat av krikon (Prunus Insiti´tia). De första fynden i Norden av krikon, så kallade fattigmansplommon, är från vikingatid. Krikonsnåret är 26 x 13 meter stort och ligger några hundra meter från Grimetons Radiostation, en stor anläggning med långvågssändare för radio och trådlös telegrafiförbindelse med USA från början av 1920-talet. Grimetons Radiostation i Halland är uppförd på UNESCOs världsarvslista.

Snåret är omgivet av ett industriellt jordbrukslandskap med monokultur. Ett fragment av ett gammalt kulturlandskap och ett utsatt biologiskt kulturarv. Insekterna är filmade i hög upplösning (4K), med en kamera som «ser» mer än ögat och avslöjar en «ny» visuell verklighet. Vegetationen betraktad inifrån med insekternas ultrasnabba reaktioner kontra stillestånd och långsam tid.

En dagbok över insekternas överraskande beteenden och möten (med människan och hennes maskiner som främmande element) – under en snabbt framskridande sommar.

Ingrid Book & Carina Hedén, Oslo och Rolfstorp

Ingrid Book och Carina Hedén är konstnärer baserade i Oslo. Med sina arbeten – fotografi, video och installationer – aktualiserar de etiska och sociala frågeställningar – i skärningspunkten mellan arkitektur, urbana och regionala landskap. Bland utställningar kan nämnas ”Midlertidige utopier/Temporary Utopias” för den norska Demokratiutredningen (Museet for Samtidskunst, Oslo 2003) ”News from the Field” om urban agriculture (Bienale de São Paulo 2004) ”Militære landskap/ Military Landscapes” (Festspillutstillingen i Bergen, 2008). De deltog i Modernautställningen 2010 med fotoserien ”Bexells Stenar, ett undangömt monument”.

Video “33 dagar från ett krikonsnår” , 2014, video UHD, 115 min
har producerats med stöd från Munchmuseet och Norske Billedkunstneres Vederlagsfon.

33 dagar från ett krikonsnår visades som video i Årstads mycket tillfälliga konsthall sommaren 2020.