Johan Svensson, komponist

Kompositören Johan Svensson arbetar både med akustisk och elektronisk musik. Musik och teknik används jämsides för att undersöka olika sätt att producera ljud med hjälp av elektronik.

Flera av hans verk är är komponerade för en kombination av musiker och elektroniska ljudkällor. Därtill läggs ofta visuella delar som ljus samordnat med rörelser.

Hans nuvarande fokus är att skapa ljudalstrande elektromekaniska anordningar och undersöka de olika relationer mellan musiker och maskin som uppstår i den direkta situationen när man spelar.

Johan är också konstnärlig ledare för Kalv-festivalen och grundare och konstnärlig ledare för ensemblen Mimitabu.

Johan deltog i utställningen 2020 med två inspelade stycken som visades i konsthallen:

Pixilation

pixilation (2019) är ett verk som ursprungligen komponerades för 2 keyboards, ljus och samplingar. Här presenteras samma komposition i en version utan musiker. Keyboardarna, eller en dator, styr både individuella ljus och ljusanimationer. Varje ljuskälla har ett samplat ljud kopplat till sig. Ljuden är relaterade till ljuset genom association på ett eller annat sätt, knappar, strömbrytare, dimmer-surr, reläljud, lysrörsljud etc.

Marionette

marionette (2018) är en slags duo där en stråkmusiker utgör den ena parten och en elektromekanisk anordning, bestående av motorer, vibratorer, lysdioder, glödlampor och reläer, den andra. Sammankopplade med osynliga trådar skapas ett människa-maskin-förhållande där rörelser och aktioner fortplantas i den andra partens medium.